Genel

Yapıların Adım Adım Karbonsuzlaştırılması

İklim değişikliğine en fazla sebep olan malzemelerden biri, modern dünyanın baskın yapı malzemesi olmaya devam eden beton ve kullanılan çimentodan dolayı küresel emisyonların %7-8’ini oluşturan beton üretimi ve kullanımından kaynaklanan karbon emisyonlarıdır. BM’ye göre, 2050 yılına kadar dünya nüfusunun %68’inin kentsel alanlarda yaşaması bekleniyor, bu da bugünkü rakamın neredeyse iki katına çıkacağını göstermektedir. Bu büyümeyi desteklemek için gerekli olan binalar, yollar, köprüler ve kanalizasyon sistemleri şeklindeki altyapı dikkate alındığında, çimento ve betonun karbondan arındırılması açıkçası acil bir konudur.

Şimdiye kadar, binalarda CO2 azaltımına odaklanma, enerjiden ısıtmaya, soğutmaya ve binaları işletmeye kadar operasyonlardan kaynaklanan CO2’i azaltmak şeklindeydi, ancak binalarımız daha verimli hâle geldikçe, gömülü karbon etkisi nispeten daha büyük görünüyor: Çok enerji verimli bir binada, inşaattan kaynaklanan karbon emisyonları, 10 yıllık bina operasyonlarından kaynaklanan CO2’i geçebilir. Bu nedenle, gömülü karbonla mücadele, 2050 yılına kadar binalarımızı net sıfıra indirmenin önemli bir parçası olacaktır. Beton sektörünün bu alanı bugüne kadar çok az yatırım veya inovasyona sahip olmuştur, ancak karbon negatif malzemeler yaratma potansiyeliyle ortaya çıkan ve yatırımcıların büyük ilgisini çeken birçok yeni inovasyon ve teknoloji ile bu durum değişmeye başlamıştır.

CO2 için Uluslararası Beton Standardı

Düşük karbonlu beton kullanımı, beton CO2 yoğunluğunu ölçmek ve raporlamak için bir standardın olmaması nedeniyle sınırlandırılmıştır. Bu sorunun üstesinden gelmek için, son iki yılda bir grup endüstri ve STK uzmanı Stanford, MIT ve Michigan Üniversitelerinin önde gelen akademisyenleriyle bir araya gelerek betondaki CO2 miktarı için tek bir net spesifikasyon belirlemek amacıyla ilk uluslararası standardı geliştirdi. 

CarbonStar standardı, başlangıçta ABD ve Kanada için geliştirildi ve hükûmetlere ve şirketlere, CO2 yoğunluğunu ölçmek ve raporlamak için standart basit bir yola dayalı olarak betonun karbon yoğunluğunu ölçmenin, belirlemenin ve ardından azaltmanın yöntemini belirliyor. Hesaplama, birim beton başına hem salınan hem de tutulan karbonu kapsamaktadır.

CarbonStar , hükûmetlerin elindeki en güçlü araçlardan birinin tedarik ve satınalma olduğu temelinde, küresel ısınmayı 2050 yılına kadar 1,5 ºC  ile sınırlamaya yardımcı olmak için geliştirildi.

Pratikte CarbonStar

San Francisco Uluslararası Havalimanı (SFO), dünyanın en yeşil havalimanlarından biri olma konumunu güçlendirecek olan Sürdürülebilir Planlama, Tasarım ve İnşaat Standartlarının güncellemesini tamamladı ve CarbonStar’ı inşaası planlanan bina ve altyapı projelerinde kullanılacak betonun ısınma etkisini derinden azaltmak için dönüştürücü bir şekilde kullanıyor. SFO’nun bir sonraki inşaat aşamasındaki beton standardı, CarbonStar, derecelendirme sistemini kullanan beton için üç CO2 yoğunluğu seviyesi belirtir: 119 kg/m3 CO2’den fazla olmayan iyi (minimum gereksinim), 0 kg/m3 CO2 ile daha iyi (hedefe ulaşma) ve negatif 90 kg/m3 CO2 veya altında en iyi (hedefleri yenileme).İyi seviye  119 kg/m3, mevcut endüstri ortalamasının %60 altındadır.

Bu, beton endüstrisi için çok büyük bir dönüm noktasıdır ve tüm inşaat endüstrisinin iklim değişikliği üzerindeki etkisi için de bir dönüm noktasıdır. Ayrıca, asıl ürün şantiyeye teslim edildiğinde, beton üreticisinin beton karışımları için bir Çevresel Ürün Beyanı (EPD) sağlaması ve EPD’lerini İnşaatta Gömülü Karbon Hesaplayıcısı (EC3) panosunda belgelemesi gerekecektir. Böylelikle havalimanının binası, altyapısı ve kiracı projeleri için gömülü karbonu kaydetmesine olanak tanır.

SFO’nun beton standardının gerçekten dikkate değer kısmı, sıfır ve negatif CO2 eşikleri – bu, karbonu ayırmak için ilk kez beton kullanabileceğimize ve betonu iklim sorununun değil çözümünün önemli bir parçası hâline getirebileceğimize dair gerçeği işaret ediyor. Beş yıl önce SFO, Blue Planet firmasından karbon tutucu agreganın ilk ticari kullanımını uyguladı.

Bugün, iklim değişikliğinin artan baskısı ile birlikte, en az bir düzine farklı ticari yaklaşımı yansıtan, düşük ve hatta negatif CO2’li beton yatırımı ve geliştirmesinde bir artış var. SFO’nun gösterdiği gibi, betonun karbon yoğunluğunun belirlenmesi ve kullanılması, dekarbonizasyon için büyük ve kritik yeni bir yol açıyor. Federal ve eyalet kurumları, şehirler ve şirketler gibi etkili kuruluşların yanı sıra LEED gibi standartlar, önemli dekarbonizasyon gerekliliklerini benimsemede çok yavaş kaldılar. SFO CarbonStar’ı kullanarak, düşük ve negatif karbonlu betona geçişi hızlandırmak için artık CarbonStar’ı kullanmak üzere hızla hareket edebileceklerini göstermiştir.

SFO vakasında, CarbonStar, farklı şirketler tarafından yapılan ilk beton tekliflerini taramanın basit bir yolu olarak kullanıldı. Teklif finalistleri için kapsamlı EPD’ler de gerekliydi; bu aynı zamanda şu anda Avrupa’da gerekli olan uygulamadır. EN15804 gibi yaşam döngüsü analizi standartları ve AB ve Birleşik Krallık ETS gibi karbon ticareti sistemleri, agregalarda karbon tutulmasının nasıl ele alınması gerektiğini henüz tanımlamamıştır. Gelecek vaat eden karbon azaltma teknolojilerinin hızla benimsendiğini görmek istiyorsak, standartların kullanımlarını teşvik edecek şekilde güncellenmesi gerekmektedir.

Bu makalede özetlenen SFO gibi büyük ölçekli altyapı projelerinin ötesinde, dünya çapındaki şehirlerde yolların, otoparkların ve diğer kentsel alanların kullanımı, karbon için en büyük potansiyel yutaklardan biri olarak kullanılabilir – yani karbondioksit elektrik üretiminden ve diğer kaynaklardan elde edilen enerji binalarda ve yollarda kalıcı olarak depolanabilir.

Kaynak: https://www.forconstructionpros.com/concrete/article/22248894/smart-surfaces-coalition-decarbonizing-concrete-with-carbonstar-standard-for-co2

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

İlginizi Çekebilir
1939'dan Günümüze 1939'da mucit William E. Urschel, Indiana, Valparaiso'daki küçük…
Cresta Posts Box by CP