Testler

/15
0 oylar, 0 ortalama
16

Test 2 - Karışık

1 / 15

Çimento ve suyun birleştirildiği andan itibaren bu iki malzeme arasında başlayan kimyasal reaksiyon ne olarak adlandırılır?

2 / 15

Sülfat içeren bir ortamda kullanılmak üzere üretilen beton aşağıdakilerden hangisini içerir?

3 / 15

Beton ile çelik çubuk arasındaki aderans aşağıdaki durumlardan hangisinde artar?

4 / 15

Betonun birim hacim ağırlığını düşürmek ve donma-çözülme dayanımını arttırmak amacıyla hangi katkı maddesi kullanılmalıdır?

5 / 15

Aşağıdakilerden hangisi sülfat hücumuna maruz kalması beklenen betonlarda dayanıklılık sağlama amacıyla alınacak önlemlerden birisi değildir?

6 / 15

Betonarme yapılarda donatı ile beton dış yüzeyi arasında bırakılan mesafeye ne ad verilir?

7 / 15

Aşağıdakilerden hangisinin betonda plastik rötreye etkisi en fazladır?

8 / 15

Betonarme projelerinde karakteristik beton basınç dayanımı aşağıdaki ifadelerden hangisi ile belirtilir?

9 / 15

Betonun sargılanması ile aşağıdakilerden hangisi gerçekleşir?

10 / 15

Aşağıdakilerden hangisi beton üretiminde çimentonun kısmi olarak uçucu kül ile ikamesi (yer değiştirilmesi) sonucu ortaya çıkabilir?

11 / 15

Aşağıdakilerden hangisi taze betonun içerisinde yer alan iri agrega ile çimento harcının herhangi bir nedenle ayrışma göstermesini ifade eder?

12 / 15

I. İşlenebilirlik
II. Ayrışma
III. Terleme
Yukarıdakilerden hangisi/hangileri taze betonun performansını belirleyen özelliklerdendir?

13 / 15

Aşağıdaki yöntemlerden hangisi ince agrega tanelerinin kuru yüzeyli-doygun durumda olup olmadıklarını belirlemek için kullanılır?

14 / 15

Aşağıdakilerden hangisi agregalarda kompasite için yanlıştır?

15 / 15

Çimentonun ana bileşeni olan ve çeşitli ham maddelerin belirli oranlarda karıştırılarak öğütülmesinin ardından yaklaşık 1450ºC’ye kadar bir döner fırında pişirilmesi yoluyla üretilen malzemeye ne ad verilir?

Skorunuz

The average score is 72%

0%

/10
0 oylar, 0 ortalama
17

Test 1 - Dürabilite

1 / 10

Hangi çevresel etki sınıfında sülfata dayanıklı çimento kullanımı zorunludur?

2 / 10

Zararlı mineral içeren (aktif silis içeren) agrega kullanımı durumunda betondaki alkali limiti en fazla ne olabilir?

3 / 10

Gecikmiş etrenjit formasyonu oluşumunda kritik beton sıcaklığı nedir?

4 / 10

Hangi sülfat tuzu beton için daha zararlıdır?

5 / 10

Öğütülmüş yüksek fırın cürufu, karbonatlaşmaya uğrayan betonda geçirgenlik katsayısını arttırır mı?

6 / 10

Deniz yapılarında hangi bağlayıcı tercih edilmelidir?

7 / 10

Donma-çözülme etkisini gösteren çevresel etki sınıfı kodu hangisidir?

8 / 10

Beton basınç dayanımı hangi sıcaklığa kadar önemli bir kayba uğramaz?

9 / 10

Betonun betonarme çeliğini koruma etkinliğini kaybetmesi için pH değeri kaçın altına düşmelidir?

10 / 10

Grafikte ? işareti ile gösterilen parametre hangisidir?

Skorunuz

The average score is 55%

0%

/5
0 oylar, 0 ortalama
81

Kendinizi Sınayın

1 / 5

Hangi malzeme ağır beton yapımı için uygun değildir?

2 / 5

Çimento ve suyun reaksiyonu sonucunda aşağıdakilerden hangisi oluşmaz?

3 / 5

TS 13515 Standardına göre taze beton sıcaklığı en yüksek kaç derece olabilir?

4 / 5

TS EN 197-1 Standardına göre sülfata dayanıklı bir çimentoda C3A oranı en fazla kaç olabilir?

5 / 5

Beton ve çelik hangi yönden benzer özelliklere sahiptir?

Skorunuz

The average score is 43%

0%

Lütfen bu testi değerlendiriniz.

 104 okuma