Testler

/15
0 oylar, 0 ort
81

Test 2 - Karışık

1 / 15

Aşağıdakilerden hangisi beton üretiminde çimentonun kısmi olarak uçucu kül ile ikamesi (yer değiştirilmesi) sonucu ortaya çıkabilir?

2 / 15

Betonun sargılanması ile aşağıdakilerden hangisi gerçekleşir?

3 / 15

Beton ile çelik çubuk arasındaki aderans aşağıdaki durumlardan hangisinde artar?

4 / 15

Aşağıdaki yöntemlerden hangisi ince agrega tanelerinin kuru yüzeyli-doygun durumda olup olmadıklarını belirlemek için kullanılır?

5 / 15

Çimentonun ana bileşeni olan ve çeşitli ham maddelerin belirli oranlarda karıştırılarak öğütülmesinin ardından yaklaşık 1450ºC’ye kadar bir döner fırında pişirilmesi yoluyla üretilen malzemeye ne ad verilir?

6 / 15

Betonarme yapılarda donatı ile beton dış yüzeyi arasında bırakılan mesafeye ne ad verilir?

7 / 15

Aşağıdakilerden hangisi taze betonun içerisinde yer alan iri agrega ile çimento harcının herhangi bir nedenle ayrışma göstermesini ifade eder?

8 / 15

Sülfat içeren bir ortamda kullanılmak üzere üretilen beton aşağıdakilerden hangisini içerir?

9 / 15

Çimento ve suyun birleştirildiği andan itibaren bu iki malzeme arasında başlayan kimyasal reaksiyon ne olarak adlandırılır?

10 / 15

Betonun birim hacim ağırlığını düşürmek ve donma-çözülme dayanımını arttırmak amacıyla hangi katkı maddesi kullanılmalıdır?

11 / 15

Betonarme projelerinde karakteristik beton basınç dayanımı aşağıdaki ifadelerden hangisi ile belirtilir?

12 / 15

Aşağıdakilerden hangisi sülfat hücumuna maruz kalması beklenen betonlarda dayanıklılık sağlama amacıyla alınacak önlemlerden birisi değildir?

13 / 15

Aşağıdakilerden hangisi agregalarda kompasite için yanlıştır?

14 / 15

Aşağıdakilerden hangisinin betonda plastik rötreye etkisi en fazladır?

15 / 15

I. İşlenebilirlik
II. Ayrışma
III. Terleme
Yukarıdakilerden hangisi/hangileri taze betonun performansını belirleyen özelliklerdendir?

Puanınız

Ortalama puan şöyledir 70%

0%

/10
0 oylar, 0 ort
70

Test 1 - Dürabilite

1 / 10

Beton basınç dayanımı hangi sıcaklığa kadar önemli bir kayba uğramaz?

2 / 10

Hangi sülfat tuzu beton için daha zararlıdır?

3 / 10

Zararlı mineral içeren (aktif silis içeren) agrega kullanımı durumunda betondaki alkali limiti en fazla ne olabilir?

4 / 10

Betonun betonarme çeliğini koruma etkinliğini kaybetmesi için pH değeri kaçın altına düşmelidir?

5 / 10

Deniz yapılarında hangi bağlayıcı tercih edilmelidir?

6 / 10

Donma-çözülme etkisini gösteren çevresel etki sınıfı kodu hangisidir?

7 / 10

Grafikte ? işareti ile gösterilen parametre hangisidir?

8 / 10

Gecikmiş etrenjit formasyonu oluşumunda kritik beton sıcaklığı nedir?

9 / 10

Hangi çevresel etki sınıfında sülfata dayanıklı çimento kullanımı zorunludur?

10 / 10

Öğütülmüş yüksek fırın cürufu, karbonatlaşmaya uğrayan betonda geçirgenlik katsayısını arttırır mı?

Puanınız

Ortalama puan şöyledir 55%

0%

/5
1 oylar, 1 ort
152

Kendinizi Sınayın

1 / 5

TS EN 197-1 Standardına göre sülfata dayanıklı bir çimentoda C3A oranı en fazla kaç olabilir?

2 / 5

Beton ve çelik hangi yönden benzer özelliklere sahiptir?

3 / 5

Çimento ve suyun reaksiyonu sonucunda aşağıdakilerden hangisi oluşmaz?

4 / 5

TS 13515 Standardına göre taze beton sıcaklığı en yüksek kaç derece olabilir?

5 / 5

Hangi malzeme ağır beton yapımı için uygun değildir?

Puanınız

Ortalama puan şöyledir 41%

0%

Lütfen bu testi değerlendiriniz.