Raporlar

HAZIR BETON YAŞAM DÖNGÜSÜ REHBERİ tıklayınız.

HAZIR BETON SEKTÖR RAPORU 2020 tıklayınız.

HAZIR BETONUN BİNA YAPIM MALİYETİNE ETKİSİ RAPORU tıklayınız.

HAZIR BETON İMALATI KAYNAK VERİMLİLİĞİ REHBERİ tıklayınız.

İNŞAAT VE YIKINTI ATIKLARININ HAZIR BETON SEKTÖRÜNDE YENİDEN KULLANIM POTANSİYELİNİN ARAŞTIRILMASI AR-GE PROJESİ tıklayınız.