Beton İle İlgili Standartlar

No TS No Standard Adı Son Güncel Tarih
1 TS EN 206:2013+A1 Beton - Özellik, performans, imalat ve uygunluk 01/09/2017
2 TS 13515 TS EN 206'nın uygulanmasına yönelik tamamlayıcı standart 01/01/1970
3 TS EN 12350-1  Beton - Taze beton deneyleri - Bölüm 1: Numune alma ve yaygın kullanılan aygıtlar 01/01/1970
4 TS EN 12350-2 Beton - Taze beton deneyleri - Bölüm 2: Çökme (slump) deneyi 01/01/1970
5 TS EN 12350-3 Beton - Taze beton deneyleri - Bölüm 3: Vebe deneyi 01/01/1970
6 TS EN 12350-4  Beton - Taze beton deneyleri - Bölüm 4: Sıkıştırılabilme derecesi 01/01/1970
7 TS EN 12350-5 Beton - Taze beton deneyleri - Bölüm 5: Yayılma tablası deneyi 01/01/1970
8 TS EN 12350-6 Beton - Taze beton deneyleri - Bölüm 6: Yoğunluk 01/01/1970
9 TS EN 12350-7  Beton - Taze beton deneyleri - Bölüm 7: Hava içeriğinin tayini - Basınç yöntemi 01/01/1970
10 TS EN 12350-8 Beton - Taze beton deneyleri - Bölüm 8: Kendiliğinden yerleşen beton - Çökme yayılma deneyi 01/01/1970
11 TS EN 12350-9 Beton - Taze beton deneyleri - Bölüm 9: Kendiliğinden yerleşen beton - V hunisi deneyi 04/12/2011
12 TS EN 12350-10 Beton - Taze beton deneyleri - Bölüm 10: Kendiliğinden yerleşen beton - L kutusu deneyi 04/12/2011
13 TS EN 12350-11 Beton - Taze beton deneyleri - Bölüm 11: Kendiliğinden yerleşen beton - Elekte ayrışma deneyi 04/12/2011
14 TS EN 12350-12 Beton - Taze beton deneyleri - Bölüm 12: Kendiliğinden yerleşen beton - J halkası deneyi 04/12/2011
15 TS EN 12390-1 Beton - Sertleşmiş beton deneyleri - Bölüm 1: Deney numunesi ve kalıplarının şekil, boyut ve diğer özellikleri 06/12/2013
16 TS EN 12390-2 Beton - Sertleşmiş beton deneyleri - Bölüm 2: Dayanım deneylerinde kullanılacak deney numunelerinin hazırlanması ve küre tabi tutulması 01/01/1970
17 TS EN 12390-3 Beton - Sertleşmiş beton deneyleri - Bölüm 3: Deney numunelerinin basınç dayanımının tayin 01/01/1970
18 TS EN 12390-4  Beton - Sertleşmiş beton deneyleri - Bölüm 4: Basınç dayanımı - Deney makinelerinin özellikleri 01/01/1970
19 TS EN 12390-5 Beton - Sertleşmiş beton deneyleri - Bölüm 5: Deney numunelerinin eğilme dayanımının tayini 01/01/1970
20 TS EN 12390-6 Beton - Sertleşmiş beton deneyleri - Bölüm 6: Deney numunelerinin yarmada çekme dayanımının tayini 01/01/1970
21 TS EN 12390-7 Beton - Sertleşmiş beton deneyleri - Bölüm 7: Sertleşmiş betonun yoğunluğunun tayini 01/01/1970
22 TS EN 12390-8 Beton - Sertleşmiş beton deneyleri - Bölüm 8: Basınç altında su işleme derinliğinin tayini 01/01/1970
23 TS EN 12390-9 Beton - Sertleşmiş beton deneyleri - Bölüm 9: Buz çözücü tuz içinde donma-çözülme direncinin tayini - Yüzeysel hasarın tespiti yoluyla 01/01/1970
24 TS EN 12390-10  Sertleşmiş betonun test edilmesi - Bölüm 10: Betonun atmosferik seviyelerde betonun karbonasyon direncinin belirlenmesi karbon dioksit 03/02/2020
25 TS EN 12390-11  Sertleşmiş beton deneyleri-Beton klorür direncinin tayini, tek yönlü yayınım 01/01/1970
26 TS EN 12390-13  Sertleşmiş Beton Deneyleri-Bölüm 13: Basınç altında sekant elastisite modülü tayini 01/01/1970
27 TS EN 12390-14 Beton - Sertleşmiş beton deneyleri - Bölüm 14 : Sertleşme sürecindeki ısı yayılımının tayini için yarı adyebatik yöntem 01/01/1970
28 TS EN 12390-15  Beton - Sertleşmiş beton deneyleri - Bölüm 15 : Sertleşme sürecindeki ısı yayılımının tayini için adyebatik yöntem 01/01/1970
29 TS EN 12390-16  Beton - Sertleşmiş beton deneyleri - Bölüm 16: Betonda büzülme tayini 01/01/1970
30 TS EN 12390-17 Beton - Sertleşmiş beton deneyleri - Bölüm 17: Betonda, basınç etkisiyle oluşan sünmenin tayini 01/01/1970
31 TS 706 EN 12620+A1 Beton agregaları 01/01/1970
32 TS EN 1097-1 Agregaların mekanik ve fiziksel özellikleri için deneyler- Bölüm 1: Aşınmaya karşı direncin tayini (mikro-Deval) 04/12/2011
33 TS EN 1097-2 Agregaların mekanik ve fiziksel özellikleri için deneyler - Bölüm 2 : Parçalanma direncinin tayini için yöntemler 07/02/2020
34 TS EN 1097-3 Agregaların fiziksel ve mekanik özellikleri için deneyler bölüm 3: Gevşek yığın yoğunluğunun ve boşluk hacminin tayini 04/12/1999
35 TS EN 1097-4 Agregaların mekanik ve fiziksel özellikleri için deneyler - Bölüm 4: Kuru sıkılaştırılmış dolgu malzemesinin (taşunu) boşluklarının tayini 04/09/2009
36 TS EN 1097-5 Agregaların mekanik ve fiziksel özellikleri için deneyler - Bölüm 5: Hava dolaşımlı etüvde kurutma ile su içeriğinin tayini 04/09/2009
37 TS EN 1097-6 Agregaların mekanik ve fiziksel özellikleri için deneyler - Bölüm 6: Tane yoğunluğunun ve su emme oranının tayini 01/01/1970
38 TS EN 1097-7 Agregaların mekanik ve fiziksel özellikleri için deneyler - Bölüm 7: Dolgu malzemesi tane yoğunluğunun tayini - Piknometre yöntemi 04/09/2009
39 TS EN 1097-8 Agregaların mekanik ve fiziksel özellikleri için deneyler - Bölüm 8: Taş parlatma değerinin tayini 07/02/2020
40 TS EN 1097-9 Agregaların mekanik ve fiziksel özellikleri için deneyler - Bölüm 9: Çivili lastiklerden kaynaklanan aşınmaya karşı direncin tayini - Nordik deneyi 01/01/1970
41 TS EN 1097-10 Agregaların mekanik ve fiziksel özellikleri için deneyler - Bölüm 10: Su emme yüksekliğinin tayini 01/01/1970
42 TS EN 1097-11 Agregaların mekanik ve fiziksel özellikleri için deneyler - Bölüm 11: Hafif agregaların sıkıştırılabilirliğinin ve sınırlı basma dayanımının tayini 01/01/1970
43 TS EN 1008 Beton-Karma suyu-Numune alma, deneyler ve beton endüstrisindeki işlemlerden geri kazanılan su dahil, suyun, beton karma suyu olarak uygunluğunun tayini kuralları 01/01/1970
44 TS EN 197-1 Çimento - Bölüm 1: Genel çimentolar - Bileşim, özellikler ve uygunluk kriterleri 04/12/2012
45 TS EN 197-2  Çimento- Bölüm 2: Uygunluk değerlendirmesi 07/02/2020
46 TS EN 196-1 Çimento deney metotları - Bölüm 1: Dayanım tayini 07/11/2016
47 TS EN 196-2 Çimento deney yöntemleri - Bölüm 2: Çimentonun kimyasal analizi 01/01/1970
48 TS EN 196-3  Çimento deney yöntemleri - Bölüm 3: Priz süreleri ve genleşme tayini 01/09/2017
49 TS EN 196-4 Çimento deney metotları - Bölüm 4: Bileşen miktarının tayini 01/01/1970
50 TS EN 196-5 Çimento deney yöntemleri - Bölüm 5: Puzolanik çimentolarda puzolanik özellik deneyi 03/08/2012
51 TS EN 196-6 Çimento deney yöntemleri - Bölüm 6: İncelik tayini 02/03/2020
52 TS EN 196-7 Çimento deney yöntemleri - Bölüm 7: Çimentodan numune alma ve numune hazırlama yöntemleri 02/04/2010
53 TS EN 196-8 Çimento deney yöntemleri - Bölüm 8: Hidratasyon ısısı - Çözelti yöntemi 01/01/1970
54 TS EN 196-9 Çimento deney yöntemleri - Bölüm 9: Hidratasyon ısısı - Yarı adyabatik yöntem 01/01/1970
55 TS EN 196-10 Çimento deney yöntemleri - Bölüm 10: Çimentonun suda çözünebilir krom (vı) muhtevasının tayini 07/11/2016
56 TS EN 196-11  Çimento deney yöntemleri - Bölüm 11: Hidratasyon ısısı - İzotermal kondüksiyon kolorimetre yöntemi 01/01/1970
57 TS EN 934-1 Kimyasal katkılar - Beton, harç ve şerbet için - Bölüm 1: Katkılara ait ortak gerekler 01/01/1970
58 TS EN 934-2+A1 Kimyasal katkılar - Beton, harç ve şerbet için - Bölüm 2: Beton kimyasal katkıları - Tarifler, gerekler, uygunluk, işaretleme ve etiketleme 04/10/2013
59 TS EN 934-3+A1 Kimyasal katkılar - Beton, harç ve şerbet için - Bölüm 3: Kâgir harcı için kimyasal katkılar - Tarifler, gerekler, uygunluk, işaretleme ve etiketleme 04/10/2013
60 TS EN 934-4 Kimyasal katkılar - Beton, harç ve şerbet için - Bölüm 4: Öngerme tendonları için şerbette kullanılan kimyasal katkılar - Tarifler, gerekler, uygunluk, işaretleme ve etiketleme 01/01/1970
61 TS EN 934-5 Kimyasal katkılar - Beton, harç ve şerbet için - Bölüm 5: Püskürtme beton katkıları - Tarifler, gerekler, uygunluk, işaretleme ve etiketleme 01/01/1970
62 TS EN 934-6 Kimyasal katkılar- Beton, harç ve şerbet için- Bölüm 6: Numune alma, performans sürekliliğinin değerlendirilmesi ve doğrulanması 01/01/1970
63 TS EN 450-1 Uçucu Kül - Betonda kullanılan - Bölüm 1: Tarif, özellikler ve uygunluk kriterleri 04/10/2013
64 TS EN 450-2 Uçucu kül - Betonda kullanılan - Bölüm 2: Uygunluk değerlendirmesi 01/01/1970
65 TS EN 13263-1+A1 Silis dumanı - Betonda kullanılan - Bölüm 1: Tarifler, gerekler ve uygunluk kriterleri 01/01/1970
66 TS EN 13263-2+A1  Silis dumanı - Betonda kullanılan - Bölüm 1: Tarifler, gerekler ve uygunluk kriterleri 01/01/1970
67 TS EN 15167-1 Öğütülmüş yüksek fırın curufu - Beton, harç ve şerbette kullanım için - Bölüm 1: Tarifler, özellikler ve uygunluk kriterleri 01/01/1970
68 TS EN 15167-2 Öğütülmüş yüksek fırın curufu - Beton, harç ve şerbette kullanım için - Bölüm 2: Uygunluk değerlendirmesi 01/01/1970
69 TS EN 13055 Hafif agregalar 07/11/2016
70 TS EN 14889-1 Lifler – Betonda kullanım için – Bölüm 1: Çelik lifler – Tarifler, özellikler ve uygunluk 01/01/1970
71 TS EN 14889-2 Lifler – Betonda kullanım için – Bölüm 2: Polimer lifler – Tarifler, özellikler ve uygunluk 01/01/1970
72 TS EN 12878  Çimento ve/veya kireç esaslı inşaat malzemelerinin renklendirilmesi için pigmentler - Özellikler ve deney yöntemleri 01/01/1970
73 TS EN 13791 Beton basınç dayanımının, yapılar ve öndökümlü beton bileşenlerde yerinde tayini 01/01/1970
74 TS EN 12504-1 Beton - Yapıda beton deneyleri - Bölüm 1: Karot numuneler - Karot alma, muayene ve basınç dayanımının tayini 01/01/1970
75 TS EN 12504-2 Yapılarda beton deneyleri - Bölüm 2: Tahribatsız muayene - Geri sıçrama sayısının belirlenmesi 06/12/2013
76 TS EN 12504-3 Yapılarda beton deneyleri - Bölüm 3: Çekip çıkarma yükünün tayini 01/01/1970
77 TS EN 12504-4 Beton deneyleri - Bölüm 4: Ultrasonik atımlı dalga hızının tayini 01/01/1970
78 TS 500 Betonarme yapıların tasarım ve yapım kuralları 01/01/1970
79 TS 1247 Beton yapım, döküm ve bakım kuralları (Normal hava koşullarında) 01/01/1970
80 TS 1248 Betonun hazırlanması, dökümü ve bakım kuralları - Anormal hava şartlarında 03/08/2012
Generated by wpDataTables