BETON 2023 KONGRESİ BİLDİRİLERİ

BİLDİRİ ADI

YAZARLAR

Türkiye Hazır Beton Sektöründe Mevcut Durum, Gelişmeler ve Beklentiler

Reşat Sönmez, Yasin Engin, Aslı Özbora, Koray Saçlıtüre

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca Sektöre Yeni Bir Soluk Getiren Elektronik Beton İzleme Sisteminin İncelenmesi

İrşade Aydoğdu Gürbüz

3D Betonlarda Anı̇zotropı̇k Karakterı̇n Mekanı̇k ve Mı̇kroyapısal Özellı̇klere Etkı̇sı̇

Yeşim Tarhan, Remzi Şahin

3D Beton Baskı Teknolojisi İle Üretilen Türkiye'nin İlk Ofis Kullanımlı Bina Projesi

Halit Dilşad Yılmaz, Ertunç Karaduman, Emre Örtemiz, Vural Öcal, Serhat Zeytun, Ersel Coşkun

Yenilikçi Toz Katkılar Kullanılarak Eklemeli Üretime Uygun Çimento Esaslı Malzemelerin Geliştirilmesi

Shaghayegh Sadeghzadeh Benam, Zeynep Başaran Bundur, Coşkun Tezcan, Hüseyin Şahin, Olgu Oruç, Oytun Yazan, Burhan Kara, Özkan Bebek

Hazır Betonda "KGS" Denetimleri

Hulusi Özkul, Fevziye Aköz, Çağlar Şaşmaz, Harun Yanpınar

Karabağ ve Doğu Zengezur Bölgelerindeki Agregaların Betona Uygunluğunun İncelenmesi

Fikret Bayramov, Fuad Mammadov, Cabbar Zeynalov, Sabira Şahmarova, Ferane İskenderli, Malik Mirzayev

İri Agrega Türü ve Sıkıştırmanın Betonun Yarmada Çekme ve Basınç Dayanımı İle Elastiklik Modülüne Etkisi 

Fatih Özer, Muhittin Tarhan, Merve Tokdemir, Mustafa Oğuz, Dilara Sarsam, Kambiz Ramyar

Agregada Bulunan Farklı Tür Killerin Beton Özelliklerine Etkisinin İncelenmesi

Aslıhan Güneyli, Hakan Güneyli, İsmail Emiral

Betonda Kabul Kriterleri ve Hesaplarda Kullanımı

Turgay Yulu

Düşük Dayanımlı Atık Betondan Elde Edilen Geri Dönüşümlü Agreganın Sürdürülebilir Betonda Kullanımı

Ayten Çaputçu, Asaf Akyol, İlyas Sarıbaş

Farklı Su Kaynaklarının Beton Performansına Etkileri

Kadir Akyüz, Abdurrahman Atlıhan, Can Otuzbir, Hamza Demir

Faz Değiştiren Malzeme Kullanarak Yol, Apron ve Saha Betonlarında Buzlanmayı Önleyici Beton Tasarımı ve Gerçek Boyutlu Uygulaması

Yuşa Şahin, Yunus Gündüz, Behlül Furkan Özel, Murat Erciyas, Musa Erduran

Beton Onarım Uygulamalarında Kalsiyum Alüminat Çimentosu Kullanımı

Buket Polat, Sibel Sönmez, Işılay Buse Aydoğan

Epoksi Matrisli Karbon Malzemelerle Yapısal Elemanların Güçlendirilmesi

Tuluhan Ergin, Berkay Yetgin, Burak Erdal, Melike Onay

İşgücünün Niteliği ve İş Kazalarının Azaltılması Açısından Mesleki Yeterlik Sisteminin Önemi

Fatih Bilen

Büyükçekmece İlçesi Kentsel Dönüşüm Çalışmaları Kapsamında Açığa Çıkan İnşaat Yıkıntı Atıklarının Beton Üretiminde Kullanımının Araştırılması

Arda Sepetçi, Muhittin Tarhan, Rıza Evren Kılcı, Ramazan Çelebi, Mehmet Kutlu, Özgür Çakır, Ali Barış Katrancı

Betonda CEMII/C Kullanımının Avantajları

Oğuzhan Tezcan, Sude Özüsakız, Büşra Özden, Murat Çevik, Mehmet Gökhan Gümüş

Tesisteki Artık Betonların ve Çökertme Havuzundaki Suların Geri Dönüştürülmesi ile Atık Madde ve Atık Suyun Azaltılması

Mustafa Demirci, İrfan Coşkun

Düşük Klinkerli Çimento Kullanımında Mevcut Durum, Beklentiler ve Engeller

Yasin Engin, Serkan Türk

Betonun ve Harç Fazının Basınç Dayanımları Arasındaki Bağıntı Üzerine

Arda Sepetçi, Şevket Orhan, Besim Karakayalı, Muhittin Tarhan, Mehmet Ali Taşdemir

Yapılar ve Öndökümlü Beton Bileşenlerde Karot Basınç Dayanımlarının VBA Kodlama Kullanarak Değerlendirilmesi

Aydın Sağlık, Bülent Çağlar Özcan, Mehmet Emin Uyanık, Hasan Yıldırım

Taguchi Tasarım Metodu Kullanılarak, Uçucu Kül ve Nano-Silika İçeren Karışımların Basınç Dayanımının Belirlenmesi

Mahsa Farshbaf Maherian, Sidar Nihat Bıçakçı, Şervan Baran, Hakan Nuri Atahan

Betonun Hidratasyon Sırasında CO2 İle Kürlenmesinin Fiziksel ve Kimyasal Özelliklerine Etkisinin Araştırılması

Nuray Kuşbudu, Berrak Avcıoğlu

Hazır Beton Sektöründe Döngüsel Ekonomi

Yasin Engin, Abdurrahman Atlıhan, Can Otuzbir, Kadir Akyüz, Barlas Akdağ

Geri Kazanılmış Asfalt Kaplama İçeren Çimento Harcının Mekanik Özellikleri

Sefa Gündoğdu, Yavuz Abut

Hazır Beton Tesislerinde Sürdürülebilir Su Yönetimi

Deniz Dölgen, M.Necdet Alpaslan

Çimentolu Malzemelerde Yüksek Miktarda Kısa Lif Kullanımı

Burcu Akçay, Berkin Atahan Gökbayrak, Ayşegül Dağdeviren

Agrega Tipinin Çimento Esaslı Kompozitlerin X-Işını Tutuculuk Özelliğine Etkisi

Gülsüm Sağlam Çitoğlu, Fuat Köksal

Çelik Tellerin Yapısal Hafif Betonların Eksenel Basınç Altındaki Davranışına Etkisi

Hüseyin Okan Anadut, Fuat Köksal

Granodorit ve Nehir Kırmataşı Agregalarının Geçirimli Betonda Uygulanması ve Bazı Özelliklerinin İncelenmesi

Samid Şahmarov, Aminaqa Sadıqov, Maharram Şalıyev

Beton Uygulamalarında Sentetik Fiber Donatıların Teknik ve Ekonomik Avantajları Hakkında

Halis Kılıçarslan, Faraz Malik, Cem Selçuk, Mustafa Ünalmış

Kütle Betonu Dökümünde Karışım Dizaynı ve Sıcaklık Kontrolü Üzerine Bir Saha Çalışması

Kenan Güzel, İsmail Görür

Yüksek Performanslı Betonlarda Mod-II Kesme Kırılması Davranışının İncelenmesi  

Çağatay Mehmet Belgin, Abdussamet Arslan, İ. Gamze Mütevelli Özkan

Yüksek Dayanımlı Betonlarda Çentik Hassasiyetinin Enerji Sönümleme Davranışına Etkisinin 2D-DIC İle İncelenmesi

Muhammed Gümüş, Abdussamet Arslan, Yousra Mustafa, Hüseyin Kalkan

Kendiliğinden Yerleşen Akıllı Hafif Betonun Fiziksel Özelliklerinin Yapay Zekâ Modeli İle İncelenmesi

M. Tansu Baydaş, Nusret Bozkurt, Erden Ozan Karaca 

Erken Yüksek Dayanımlı Betonun İtme Sürme Yöntemindeki Avantajları

Cemal Noyan Özel, Kemal Çetin, Hamdi Erdem Öçal, Emsal Ergin

Farklı Mineral Katkı İçeren KYB’lerde Radon Gazı Yayınımı-Geçirimlilik İlişkisi

Halit Alperen Bulut, Remzi Şahin

Silis Dumanı ve Metakaolin İçeren Harçlarda Alkali-Silika Reaksiyonu

Şakir Erdoğdu, İrem Özdemir, Çiğdem Erdoğan

Çatlak Özeliklerinin Çimentolu Malzemenin Kendiliğinden İyileşmesine Etkisi

Burcu Akçay, Ayşegül Dağdeviren, Berkin Atahan Gökbayrak

Sülfat Hasarına Uğramış Bir Yapı Betonunun Mikro Yapısal İncelenmesi

Gülden Keskin Güngör, Yılmaz Akkaya

Yüksek Performanslı Betonda Bazı Fiziksel ve Mekanik Özelliklerin Normal Dayanımlı Beton İle Karşılaştırmalı Değerlendirilmesi

İrem Pınar, Halit Yazıcı, Hüseyin Yiğiter

Karışım Oranlarının Harçların Kuruma Rötresi Üzerine Etkisi

Ünal Anıl Doğan, İlar Berfin İlbeyi, Alp Bartu Hızal, Alim Ayhan Ömür, Abdülbaki Ural, Hamdi Demir, Halis Kılıçarslan, Hale Ergün

Agrega Kirliliğinin Betonun Mekanik Özelliklerine Etkisi

Merve Başaran, İsmail Özcan, Deniz Sayım

Beton Sınıflarına Göre Mıcır Oranlarının Değişiminin Dayanıma Etkisi

Mehmet Mutlu, Elif Başaraner

Su Geçirimsizlik Katkısının Beton Mikro Çatlaklarına Etkisi

Ayten Çaputçu, Tayfun Yıldırım, Gökhan Sapsızoğlu

Atık Sıvı Kanın Çimento Esaslı Harçlarda Katkı Malzemesi Olarak Değerlendirilmesi

Emine Özdoğru, Nabi Yüzer, Burcu Dinç-Şengönül, Oruç Kaan Türk, Mustafa Onur Yüzer

Agrega Konsantrasyonunun Düşük ve Orta Dayanımlı Betonların Mekanik ve Elastik Özellikleri Üzerine Etkisinin İncelenmesi

Hasan Nuri Türkmenoğlu, Osama Abokaf, Sidar Nihat Bıçakçı, Şervan Baran, Hakan Nuri Atahan

Azerbaycan’da Agrega Kaynaklarının Sürdürülebilirliği İçin Beton Üretiminde Dolomit Kullanımı

Fikret Bayramov, Fuad Mammadov, Sabira Shahmarova, Cabbar Zeynalov, Gülden Keskin Güngör, Yılmaz Akkaya, Mehmet Ali Taşdemir

Kalsine Killerin Puzolanik Aktivitesi Üzerinde Kalsit Varlığının İncelenmesi

İsmail Özgür Yaman, Oğul Can Yeşilyurt, Ömer Faruk Kalkan, Serkan Türk

Sodyum Karbonatla Aktive Edilmiş Reaktif MgO/Cüruf Esaslı Sistemlerin Reolojik Özellikleri ve Basınç Dayanımları 

Onur Ertuğrul, Ömer Can Özen, Didem Oktay, Büşra Aktürk

%100 Kil Esaslı Farklı Kür Yöntemleri İle Üretilmiş Tek Bileşenli Alkali Malzemelerle Aktive Edilmiş Harçlar 

Oğuzhan Öztürk, Cesare Signorini, Marco Liebscher, Viktor Mechtcherine

Nano-Kil İçeren Fiber Takviyeli Harçların Basılabilirlik Değerlendirilmesi

Zeynep Başaran Bundur, Ata Nikravan, Nilüfer Özyurt, Tolga Aydın, Eylül Mina Aydın, Burhan Kara, Özkan Bebek

Isıl Kür Süresinin Alkali-Aktif Harçların Erken Yaş Dayanımı Üzerindeki Etkisi

Yunus Emre Avşar, Mehmet Timur Cihan

Kalsine Kil ve Kireçtaşı İkameli Çimento Harçlarının Basınç Dayanımının Deneysel Olarak Araştırılması

Ömer Faruk Behçet, Salih Taner Yıldırım

Organik ve İnorganik Maddeler Karışımı Hammaddenin Beton Katkı Formülasyonlarında Lignosülfonat Alternatifi Olarak Kullanılabilirliğinin Araştırılması

Bartu Aslan, İrfan Kadiroğlu, Bimen Kadiroğlu

Atık Cam ve Uçucu Kül İçeren Geopolimer Harçların Mekanik Özelliklerine Kür Sıcaklığının Etkisi

Talip Çakmak, Zafer Kurt, İlker Ustabaş, Şakir Erdoğdu

Geopolimer Üretiminde Atık Cam Kullanımı

Saadet Gökçe Gök, Özkan Şengül

Alkali Aktivasyonlu Kompozitlerde Hibrit Bağlayıcıların Etkileri

Ümit Yurt, Mehmet Emiroğlu

Farklı Lifler İçeren Uçucu Kül-Cüruf Esaslı Geopolimer Kompozitlerde Farklı Kür Yönteminin Etkisiyle Mekanik Özelliklerin İncelenmesi

Beyza Fahriye Aygün, Turhan Bilir, Mücteba Uysal

İllit Esaslı Doğal Killerin Kireç Taşı Kalsine Kil Çimentosu (LC3) Üretiminde Değerlendirilmesi

Emrah Turan, Meral Oltulu

Betonun Yarma-Çekme Dayanımına Agrega ve Numune Boyutunun Etkileri

Arda Sepetçi, Şevket Orhan, Besim Karakayalı, Muhittin Tarhan, Mehmet Ali Taşdemir

Farklı Kökenli Agregaların Betonun Mekanik Özelliklerine Etkisi

Fırat Ahmet Tatar, Cansu Çolak, Hasan Yıldırım, Engin Sürücü

Metilen Mavisi Değerinin Silindirle Sıkıştırılmış Betonun Bazı Özelliklerine Etkisinin Bir Araştırması

Aydın Sağlık, Mehmet Emin Uyanık, Hüseyin Demir

Aydın Söke Sarıçay Barajı Gövde Dolgusuna Ait Silindirle Sıkıştırılmış ve Konvansiyonel Betonlarında Gnays Kayacının Agrega Olarak Kullanımının Uygulamalı Bir Araştırması

Aydın Sağlık, Mehmet Emin Uyanık, Hüseyin Demir, Süleyman Aydoğan

Numune Şekli, Numune Alımı-Saklama ve Yüzeyinin Beton Basınç Dayanımına Etkisi 

Mehmet Mutlu, Cenk Kılınç, Serap Dinç, Ömer Yıldırım

Yüksek Dayanımlı Betonların Mikro Mekanik Davranış Özelliklerinin İncelenmesi

Mehmet Cankurt, Abdussamet Arslan

Farklı Özelliklerde Beton Karışımlarının Donatı Korozyonunu Önlemedeki Etkinliklerinin Gerçek Deniz Ortamında İncelenmesi

Rasim Cem Saka, Bayram Tutkun, İrem Pınar, Ege Su Barlay, Kerem Şençamlar, Ahsanollah Beglarigale, Hüseyin Yiğiter, Özge Andiç Çakır, Halit Yazıcı

Kuruma-Büzülme Engelleyici Katkı Kullanımının Kolemanit Atığı İçeren Harç Karışımlarının Büzülme Davranışına Etkisi

Süleyman Özen, Arif Benlioğlu, Muhammet Gökhan Altun, Muhammed Yasin Durgun, Ali Mardani

Kükürt Polimer Betonların Su Geçirimlilik Özelliklerinin İncelenmesi

Onur Öztürk, Adnan Öner

Alkali İçermeyen Püskürtme Beton Katkılarının Erken Dayanıma ve Mikroyapıya Etkileri

Sera Set Güçlü, Uğur Erşen Şenbil

Beton Tasarım Kriterlerinin Eğilme Dayanımı Üzerindeki Etkisi

Yiğitcan Demir, Metin Yurt

Azerbaycan’ın Bölgelerindeki Agregaların Alkali-Silika Reaksiyonu Açısından Değerlendirilmesi

Sabira Şahmarova, Samid Şahmarov, Rasim Bayramlı

Kil Minerallerinin Puzolanikliğine Termal ve Mekanokimyasal Aktivasyonun Etkisi

Vahiddin Alperen Baki, Cemalettin Terzi, Şakir Erdoğdu, Emeka Ezugwu