Beton 2017 Kongresi Bildirileri

BİLDİRİ ADI

YAZARLAR

Betonda Harç-Agrega Arayüzeyi İçin Mezo-Mekanik Modelleme

Canan Taşdemir

Agresif Etkilere Maruz Betonların Hasar Mekaniği ile İncelenmesi

Yılmaz Akkaya

Herkesin Sorumluluğunda Olan Bir Malzeme: Hazır Beton

Mehmet Ali Taşdemir, Yılmaz Akkaya

Model Boşluklu Betonların Dinamik Davranışının Sonlu Eleman Yöntemi ile İncelenmesi

Ayda Şafak Ağar Özbek, Jaap Weerheijm, Klaas Van Breugel

PVA Liflerle Güçlendirilmiş Yapısal Yarı Hafif Betonların Kırılma Performanslarının İncelenmesi

Murat Emre Dilli, Hakan Nuri Atahan, Cengiz Şengül

Farklı Kanca Tipine Sahip Çelik Tel Donatılı Betonların Özellikleri ve Optimum Tasarımı

Yunus Gündüz, Eyüp Taşkan, Fuat Köksal, Yuşa Şahin

Karayolu Trafik Düzenlemesinde Alternatif Bir Sistem: Araçsayar Akıllı Beton

Nabi Yüzer, Zafer Kavak, Atıf Taftaf, Büşra Aktürk, M.Mansur Tüfekçi

C35/45 ve Daha Üst Sınıflarda Beton Basınç Dayanımının Belirlenmesinde Yeni Bir Kalıp Yaklaşımı

Hilmi Aytaç, Levent Sevin

Ultrasonik Kayma Dalgaları Tomografisi ile Betonda Kusur Tespiti

Bekir Yılmaz Pekmezci, Dursun Zafer Şeker, Emre Tavlı, Burak Yorulmaz, Egemen Arabacı, Fatih Güler, Mehmet Gökpınar

Hazır Beton Üretiminde Malzeme Karışım Sırası ve Süresinin Beton Performansına Etkisi

Aslı Yeter, Yılmaz Akkaya, Deniz Sarıalioğlu

Türkiye’de Kentsel Yenileme

Senem Sungur Tümler, Mustafa E. Karagüler

Mineral, Kimyasal Katkılı ve Yüzey Kaplaması Uygulanmış Betonların Dürabilite Özelliklerinin Çevresel Etki Sınıfları Açısından Değerlendirilmesi

Arda Işık, Cenk Kılınç, Eyüp Eren, Yavuz Şahin, Göktuğ Aktaş

Avrasya Denizaltı Tüneli İçin Üretilen Öndökümlü Betonarme Tünel Segmentlerinin Değerlendirilmesi

Orhan Manzak,Giray Arslan, Olcay Ural, Hasan Burak Gökçe, Ergin Arıoğlu

Kendiliğinden Yerleşen Betonun  Atıksu Arıtma Tesisi İnşaatlarında Kullanımı: DSİ Uygulamaları

Ömer Özdemir, Mehmet Erta Taşkınsoy

Yüksek Katlı Yapı İnşaatları İçin Hazır Betonda Teknolojik Uygulamalar

Bilal Apakhan, Ulvi Ergüner, Nurettin Çelik, Ahmet Gökçe

Zemin Betonlarında Kalsiyum Alüminat Çimentosu Kullanımı

Melike Sucu, Tuğhan Delibaş

Nano Boyutta Tufalin Betonun Elektriksel Direnç - Birim Şekil Değiştirme İlişkisine Etkisi

Erman Demircilioğlu, Egemen Teomete

Polikarboksilatlarla Akışkanlaştırılmış Çimento Hamurlarının Herschel-Bulkley Modeli ile Reolojik Açıdan İncelenmesi

Velican Özdemir, Kübra Kaya, S.Gamze Erzengin

Betonarme Yapı Elemanlarının Dayanıklılığını Arttırmak Üzerine Öneri: Betondan Paspayı Elemanı

Mert Göktuğ Keleş, Ekrem Koç, Mustafa Taştepe

Çimento Esaslı Kompozitlerde Polimerik Lif Türünün Eğilme Performansına Etkisi

Eren Gödek, Muhammer Keskinateş, Tarık Yıldırım

Çelik ve Yüksek Yoğunluklu Polietilen Makro Lif Takviyeli Betonların Kırılma Davranışları

Sümer Sertkaya, Hakan Erdoğan, Burcu Akçay, Fatih Özalp

Mineral Katkılı Lifli Betonlarda Yüksek Sıcaklık Etkisiyle Oluşan Yüzey Çatlakları ve Dayanım Kayıpları

Abdullah Huzeyfe Akca, Nilüfer Özyurt Zihnioğlu

Beton Basınç Dayanımı ve Harç Basınç Dayanımı Arasındaki İlişki

Yasin Engin, İsmail Gökalp, Teoman Erenoğlu, Hakan Ekim

Normal ve Yüksek Dayanımlı Çelik Tellerle Donatılı Betonların Optimize Edilmiş Karışım Tasarımı ve Mekanik Davranışı

Fatih Özalp, H.D. Yılmaz, Fikret Bayramov, Mehmet Yerlikaya, Mehmet Ali Taşdemir

Yeni Nesil Süperakışkanlaştırıcıların Sentezi, Karakterizasyonu ve Çimento Esaslı Yapı Malzemelerinde Kullanımı

S.Gamze Erzengin, Kübra Kaya, Sabriye Perçin Özkorucuklu, Gizem Yıldırım

Kuruma- Büzülme Engelleyici Katkıların Harç Karışımlarının Kuruma Büzülmesine Etkisi ve Kullanılan Su Azaltıcı Katkı ile Uyumunun İncelenmesi

Ali M. Aghabaglou, M. Gökhan Altun, Süleyman Özen, Kambiz Ramyar

Katı Atık Külünün Beton Basınç Dayanımına Etkisinin Araştırılması

Hüseyin Temiz, Burçin Paçacı, İbrahim Halil Beşli

Öğütülmüş Zeolitik Doğal Puzolan Katkısının Çimento Harcının Dayanım Gelişimi Üzerindeki Etkisi

Aytaç Dığış, Atiye Tuğrul, Hasan Yıldırım

Bor Türevi Bileşiklerle Takviye Edilmiş Bazı Yapı Malzemelerinin Gamma Radyasyonu Tutuculuk Özellikleri Üzerine Bir Çalışma

Aykut Doğan

Beton Basınç Dayanımında Şekil-Boyut Etkisinin Karşılaştırmalı İncelenmesi ve Küçük Ebatlı Küp Beton Numunelerin Kullanımı

İrem Şanal, Deniz Sarıalioğlu

Yerinde Beton Basınç Dayanımının Tespitinde Önemli Kriterlerin Değerlendirilmesi

Fulya Gülen Şahin, Bekir Çağrı Sunaoğlu, Sedat Değirmendere, Erman Derin

Hazır Beton Sektöründe Küçük Ebatlı Küp Numune Kullanımı

Yasin Engin, İsmail Gökalp, Hakan Ekim

TS EN 206, TS 13515 ile TS EN 13791,  TS 13685  Standardları ve Yenilikler

Aydın Sağlık, Ömer Özdemir, Çağatay Ergin

Düşük Hacimsel Oranlarda Lif Katkılı Betonların Mekanik Özelliklerinin İncelenmesi

Soner Güler, Demet Yavuz

Yüksek Fırın Cüruflu Betonların Bazı Mekanik ve Dürabilite Özellikleri

Şakir Erdoğdu, Ş. Kurbetci, U. Kandil, S. Nayır, M. Nas

Uçucu Kül Esaslı Geopolimer Betonların Mekanik Özelik ve Yüksek Sıcaklık Dirençlerinin Araştırılması

Murat Tuyan, Onur Can Boyacı, Özge Andiç Çakır, Kambiz Ramyar

Öğütme Kolaylaştırıcı ve Dayanım Arttırıcı Katkıların Kalkersı Uçucu Kül Katkılı Çimentolarda Kullanımı

Gökhan Kaplan, Ali Uğur Öztürk, Sadık Alper Yıldızel, Rüya Kılıç Demircan

Manyezit Cürufunun Çimento ve Beton Katkısı Olarak Kullanımı

İbrahim Güngör Dilek

Bağlayıcı Fazı Özelliklerinin ve Katkı Malzemelerinin Beton Geçirimliliğine Etkisi

Hasan Açık, Safa Ayan, Egemen Kesler, Yılmaz Akkaya

Sürdürülebilir Beton Üretimi İçin Geri Dönüşüm Suyunun Tamamen Kullanılması

Mustafa Şen, M. Çağrı Şen, Ayla Şalap

Donatı Korozyonunun Gerçek Deniz Ortamında İncelenmesi

Ahsanollah Beglarigale, Hüseyin Yiğiter, Halit Yazıcı, Hilmi Aytaç, Levent Sevin

Tamir Harçlarının Mekanik Özelliklerinin  Pet Plastik Atıklarıyla İyileştirilmesi

Dheya M. A. Ghilan , Egemen Teomete

Geri Dönüşümlü Agreganın Hazır Beton Üretiminde Kullanılabilirliği

İrfan Kadiroğlu, Erdem Öz, Oğuzhan Tezcan, Efe Behlül Kuru

Hazır Beton Tesisinde Geri Kazanılan Suyun Beton Basınç Dayanımı ve Kılcallık Üzerine Etkisi

Ünal Anıl Doğan, Hulusi Özkul

Geri Kazanılmış Agregaların Mekanik Öğütme Yöntemi ile İyileştirilmesi

Hasan Dilbas, Özgür Çakır

Genleşmiş Kil Agregaların Teknik Özelliklerinin Karşılaştırılması Üzerine Bir Çalışma: Ankara Kalecik Bölgesi Örneği

Lütfullah Gündüz, Şevket Onur Kalkan, Ahmet Özgüven

Agrega Yıkama Prosesinin Beton Üretiminde Kullanılan İnce Agrega Kalitesine Etkisi

Melis Yılmaz, Birol Bozkurt, Atiye Tuğrul

Agrega Türü ve Mekanik Özelliklerinin Yüksek Dayanımlı Betonların Mekanik Özellikleri Üzerindeki Etkisi

Erçin Gürsel, Can Erenson

Pirit, Krom, ve Demir Agregalı Ağır Betonların Elastisite Modüllerinin Tayini

İlker Ustabaş, Mustafa Demirci, Hasret Yavaşi, Şakir Erdoğdu

Beton Yapılarda Su Yalıtımı Uygulamaları Üzerine Bir Araştırma

M. Mansur Tüfekçi, Ahmet Gökçe, Nihat Kabay, Ahmet B. Kılızkanat

Soğuk Hava Koşullarında Standart ve Yerindeki Beton Basınç Dayanımının Karşılaştırılması: Kalıp Tipi ve Isı Yalıtımının Etkisi

İsmail Akkoyun, Alperen Okur, Mehmet Yurdagül, Serpil İşbilen, H.Aytaç, Levent Sevin

TS EN 1317-2’ye Göre Güvenlik Bariyerleri İçin Performans Sınıfları ve Deney Yöntemlerinin İncelenmesi

Erman Derin, Ali Osman Atahan, Fulya Gülen Şahin, Ender Bülbül

Türkiye’de Silindirle Sıkıştırılmış Beton Yol Uygulamaları

Yasin Engin, İsmail Gökalp, Erdal Önkol, Hükmü Ağaç, Hakan Ekim

Silindirle Sıkıştırılmış Beton (SSB) Yolların Saha ve Laboratuvar Mekanik Performansının Karşılaştırılması

Emin Şengün, B. Alam, Levent Sevin, Hilmi Aytaç, İsmail Özgür Yaman

Düşük Hacimli Yollarda Donatısız Beton Üstyapılar İçin Bir Dizayn Kataloğu Önerisi

Yavuz Abut

Türkiye’de Beton Yol ve Beton Bariyer Fırsatları

Emin Şengün, Elif Kıran, İsmail Özgür Yaman

Pirinç Kabuğu Külünün Çimentolu Hafif Kompozit Harçlarda Dayanım Arttırıcı Katkı Olarak Kullanılması Üzerine Teknik Bir İnceleme

Lütfullah Gündüz, Şevket Onur Kalkan

Atık Polipropilen Liflerin Harcın Mekanik Özelliklerine Etkisi

C. Karademir, Dheya M. A. Ghilan, Egemen Teomete

Geri Kazanılmış Agrega Kullanımının Sürdürülebilir Kalkınma Üzerine Etkilerinin Araştırılması

Hadaan Pehlivan, Mahmut Aytekin

Geri Dönüşüm Suyu İkamesinin Beton Üretimine Etkileri

İrfan Coşkun, Ergin Tandırcı, Sinan Kurt

Kolemanit Zenginleştirme Artığı Killerin Alkalilerle Aktivasyon Potansiyeline Kalsinasyon Sıcaklığının Etkilerinin Araştırılması

Cavit Çağatay Kızıltepe, Serdar Aydın