Beton 2013 Kongresi Bildirileri

Beton 2013 Kongresi 21-23 Şubat 2013 tarihleri arasında İstanbul’da Prof.Dr. Süheyl Akman onuruna düzenlenmiştir. Kongre’de 41 adet bildiri sunulmuştur.

BİLDİRİ ADI

YAZARLAR


Hazır Beton Sektörü ve Beton Kullanımındaki Gelişmeler

Tümer Akakın, Cenk Kılınç, Arda Işık, Hakan Zengin

Hazır Betonda “KGS” Denetimleri

M. Hulusi Özkul, Selçuk Uçar, Çağlar Şaşmaz, Harun Yanpınar

Mineral Katkılı Taşıyıcı Hafif Betonun Mekanik Özelliklerine Kür Koşullarının Etkisi

Türker Dikici, Çağlar Yalçınkaya, Selçuk Türkel

Hazır Betonda Operasyonel Kalite Kontrolü ve Hammadde Optimizasyonları

Ömer Arıöz, Bahadır Özçelik, Berkay Kurucu

Farklı Agregalarla Üretilen Ağır Betonların Tasarımı ve Mekanik Özelikleri

Süleyman Özen, Cengiz Şengül, Mehmet Ali Taşdemir, Teoman Erenoğlu, Hakan Ekim, Tolga Ilıca

Farklı Liflerin Kendiliğinden Yerleşen Betonun Taze Hal ve Mekanik Özeliklerine Etkisi

Ali Mardani Aghabaglou, Murat Tuyan, Gökhan Yılmaz, Kambiz Ramyar

Yeni Kuşak Makrosentetik Lifli Betonların Eğilme Altında Davranışı

Gerard Attree, Ali Raif Saglam, Klaus Alexander Rieder, Ünal Anıl Doğan

Çelik Tel Donatılı Betonların Deney ve Tasarım Yöntemleri

Mehmet Yerlikaya

Yüksek Sıcaklığın Sifcon'un Direncine Etkisi

Çağlar Yalçınkaya, Ahsanollah Beglarigale, Halit Yazıcı, Hüseyin Yiğiter

Yüzey Betonlarının Onarımında Erken Yüksek Dayanımlı Beton Uygulaması

Yuşa Şahin, Yılmaz Akkaya, Cengiz Şengül, Mehmet Ali Taşdemir ve Özgür Okyay

Donma-Çözülme Etkisine Maruz Kalmış Çatlaklı Betonların Korozyon Direnci

Ahmet Onur Pehlivan, Anıl Niş, Tayfun Altuğ Söylev, Nilüfer Özyurt Zihnioğlu, Turan Özturan

Betonda Alkali Silika Reaksiyonunun Farklı Çimento ve Agregalar Kullanılarak Matematiksel Modellenmesi

Tuğhan Delibaş, Önder Kırca, İ. Özgür Yaman

Yüksek Sıcaklığa Maruz Kalmış Betonun Polimer Emdirilerek Basınç Dayanımının ve Ultrases Hızının İncelenmesi

Yavuz Yonar, Harun Tanyıldızı, Murat Şahin

Sivas Divriği Yöresi Barit Oluşumlarının Ağır Agrega Olarak Kullanılabilirliğinin Araştırılması

Metin Davraz, Ulucan Gerçek, Şemsettin Kılınçarslan, İskender

Beton Endüstrisinde Sürdürülebilir Üretim

Yusuf Yılmaz, Cenk Kılınç, Arda Işık, Eyüp Eren

Çimento Endüstrisinde Sürdürülebilir Üretim

Sezgi Kumbaracıbaşı, Muhittin Tarhan, Yasin Engin

Ekolojik Çimento Optimizasyonu ve Çevreye Duyarlı Beton

Gülnihal Aykan, Tarık Dilmen, İnan Bektaş, Muhittin Tarhan, Teoman Erenoğlu, Ender Derin

Türkiye’de İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatı ve Çimento Sektörünün Uyumu

Serdar Şardan

Muscat Uluslararası Havalimanı Projesi Beton Durabilitesi Gereklerinin Kalite Kontrol Aktiviteleri Olarak İncelenmesi

Hayrettin Gültaş, Hakan Kuruoğlu, Ö. Kerem Çiftçioğlu, Yılmaz Akkaya

Mineral ve Kimyasal Katkıların Alkalilerle Aktive Edilmiş Harçların Özelliklerine Etkisi

Serdar Aydın, Bülent Baradan

Uçucu Kül ve Akışkanlaştırıcı Katılan Harçların Özellikleri

Ali Ulaş, Fahriye Mazlum Kılınçkale

Deniz Yapılarında Silis-Dumanlı Çimento ile Uzun Süreli Deneyim

Robert Lewis

Nano-SiO2, Nano-Al2O3 ve Nano-Fe2O3 Tozlarının Silis Dumanı İçeren Çimento Harçlarının Fiziko-Mekanik Özellikleri Üzerindeki Etkisi

Meral Oltulu, Remzi Şahin

Kendiliğinden Yerleşen Betonda Çimento -Yeni Nesil Akışkanlaştırıcı Katkı Etkileşimi

Gökhan Yılmaz, Özge Andiç Çakır

Rüzgar Enerji Santralı İnşaatında Kullanılan Yüksek Fırın Cüruf (YFC) Çimentolu Kendiliğinden Yerleşen Betonun (KYB) Tasarımı ve Uygulaması

Mete Arslan, Hakan Özbebek, Hasan Açık

Uçucu Kül Katkılı Polimer Emdirilmiş Kendiliğinden Yerleşen Betonun Basınç Dayanımı ve Ultrasonik Ses Geçirgenliğinin Araştırılması

Murat Şahin, Ahmet Coşkun, Harun Tanyıldızı, Yavuz Yonar

Kendiliğinden Yerleşen ve Geleneksel Beton Üniformluklarının Karşılaştırılması

Emine Ebru Demirci, Remzi Şahin

Farklı Mineralojik Kökene Sahip Agrega İçeren Betonların Mekanik Davranışı

Özkan Şengül, Cengiz Şengül, Canan Taşdemir, İsmail Gökalp ve Ender Derin

Metilen Mavisi Değeri Yüksek Agregalar ve Farklı Özellikte Kimyasal Katkılarla Yapılan Beton Çalışmaları

Ata Köksal, Ömür Abit, Ercan Karataş

Nanoteknolojinin Betonun Geleceğindeki Rolü

A. Aslı Özbora, Muhittin Tarhan, Yasin Engint

Krom Atığı Katkılı Harçların Puzolanik Aktivite ve Kılcallıklarına Farklı Kür Sularının Etkisi

Ömer Çoban, Emre Sancak

Rize İlindeki Bazı Kamu Bina Betonlarında Karbonatlaşma Derinliği ve Karbonatlaşma ile Dayanım, Donatı Korozyonu ve Geçirgenlik İlişkisi

İlker Ustabaş, Şakir Erdoğdu

Dağ ve Dere Kırmataş Agregası ile Üretilen Betonlarda Hedef Dayanım Tutarlılığı: Tunceli Örneği

Onur Onat, Tahir Gönen, Selim Cemalgil, Alper Polat

Taban Külü İkameli Çimento Harçlarına Sülfatın Etkisi

Selahattin Güzelküçük, Çağrı Göktuğ Şengül, İlhami Demir, Hasbi Yaprak,  M. Mustafa Önal, Orhan Doğan

Beton Yolların Mekanistik Tasarımlarının ve Performanslarının Sonlu Elemanlar Yöntemi ve Hızlandırılmış Yol Testleriyle Belirlenmesi

Muhammet Vefa Akpınar, Ümit Yaşar Bal, Sedat Özcanan

Palladium Tower Projesi Derin Temel Betonunun Sıcaklık Kontrollü Dökümü ve Dayanım Gelişimi

Ali Elmaskaya, Mehmet Ali Taşdemir

Folkart Towers İnşaatı Temel Betonu İmalatı ve Uygulaması

İrfan Kadiroğlu, Erdem Öz, Kambiz Ramyar, Atacan Ute

Yerinde Beton Basınç Dayanımlarının Ölçülmesinde Karot Numunesi Kullanımı

Barlas Akdağ, Mehmet Mutlu

Kür Koşulları ve Süresinin Beton Numunelerin Basınç Dayanımına Etkileri

Yasin Engin, Muhittin Tarhan, Doğan Yaşar Aydıner

Çelikhane Fırın Cüruflarının Beton Üretiminde Agrega Olarak Kullanılabilirliğinin İncelenmesi

Eyüp Eren, Emek Derun Moroydor, Sabriye Pişkin

Metakaolin İçeren Betonun Kırılma Davranışı

Burcu Akçay, Özgür Peker, Cengiz Şengül, Mehmet Ali Taşdemir