Beton 2011 Kongresi Bildirileri

BİLDİRİ ADI

YAZARLAR

Hazır Beton Sektörü ve Beton Kullanımındaki Gelişmeler

Tümer Akakın, Hakan Zengin, Ayşe Öztürk

Türkiye’de Hazır Betonda Kalite Denetimleri

M. Hulusi Özkul, Selçuk Uçar, Çağlar Şaşmaz, Harun Yanpınar

Temel Betonu Dökümlerinde Sıcaklık Kontrolü

Elif Başaraner, Mehmet Mutlu

Boyabat Barajı ve HES Projesi Kütle Betonu Üretimi ve Uygulamaları

Soner Batur, Ziya Geçmez, Murat Erdivan, Ömer Yıldız

Numune Tipinin Betonun Basınç DayanımınaEtkisi

Emre Fenerci, Mehmet Mutlu, Erbil Öztekin

Marmaray Projesi’nde Kendiliğinden Yerleşen Beton Kullanımı

Serap Erdoğdu, Devrim Gök, Levent Kunduracı, Müslim Akkaymak

Mineral Katkılı Betonların Geçirimlilik Özellikleri 

A. Aslı Özbora, C. Arda Kiremitçi, Yılmaz Akkaya, Mehmet Ali Taşdemir

Tasarım Parametrelerinin Betonun Su Geçirimliliğine Etkisi

H. Levent Sevin, A.Hilmi Aytaç

Mineralojik Yapısı Farklı Agregalarla ÜretilenHarçlarda Alkali Silis Reaksiyonu (ASR) Etkisinin İncelenmesi 

İlhami Demir, Hasbi Yaprak, Osman Şimşek

Betonda Deniz Kumu Kullanımı ve Kılcallık Etkisiyle Klorür Taşınması

İlker Ustabaş, Şakir Erdoğdu

Ready Mix Concrete Evolution, Durability, Sustainability and Applied Innovations

Mario Collepardi, Dario Rosignoli, Stefano Maringoni

Naylon Lif Donatılı Betonların Mekanik Davranışı

Didem Yaşar, Mehmet Ali Taşdemir, Erhan Kop, Muhsin Yalçın

Hafif Agregaların Suya Doyurma Yöntemlerinin Beton Özelliklerine Etkileri

Nihat Kabay, Fevziye Aköz

Kütle Betonlarının Erken Yaşta Çatlama Riskine Göre Tasarımında Simülasyon Programı Uygulaması

Deniz Sarıalioğlu, Yılmaz Akkaya, Ş. Yılmaz Aslan

Agrega Hacminin Reaktif Pudra Betonunun Mekanik ve Büzülme Özelliklerine Etkileri

Çağlar Yalçınkaya, Halit Yazıcı

İri Agrega Türü ve Akışkanlaştırıcı Katkı Dozajının KYB’nin Mekanik Performansına Etkileri

Selçuk Türkel, Burak Felekoğlu

Kendiliğinden Sıkışan Hafif Beton Karışım Oranları, Dayanım ve Maliyet Analizi

Erhan Yoğurtcu, Özge Andiç Çakır, Kambiz Ramyar, S. Sırrı Öner

Kendiliğinden Yayılan Çimento Esaslı Şap Üretimi

E. Yavuz Şahin, İsmail Gökalp, Ali Emre Ormancı, Yılmaz Akkaya

Pomza Agregalı Kendiliğinden Yerleşen HafifBetonların Yüksek Sıcaklık Direnci

Tahir Gönen, Salih Yazıcıoğlu, Nusret Bozkurt

Beton Yolların Yüzey Doku Özelliklerinin İncelenmesi

Ali Topal, Ali Çağatay Yamanlar, Peyman Aghazade Dokandari, Jülide Oylumluoğlu, Ali Rıza Berkay Cinbaş, Amir Onsori

Beton Yollarda Enine ve Boyuna Yivlerin İdeal Boyutlarının Belirlenmesi

Zeki Karaca, Erhan Burak Pancar, Vefa Akpınar

Beton Yol Yüzeylerinin Buzlanmaya Karşı Elektrik Verilerek Isıtılması

Zeki Karaca, Erhan Burak Pancar, Vefa Akpınar

Beton Üretiminde Kullanılan Kumtaşı Agregasının Dürabilite Açısından İncelenmesi

Ali Haydar Gültekin, Yılmaz Akkaya, Gülden Keskin

Beton Agregası Üretiminde Yaşanılan Temel Sorunlar ve Hazır Beton Kalitesine Etkileri

H. Levent Sevin, Mehmet Yurdagül

Kalker Agregadaki Kristalli Kalsitin Öngermeli Prekast Kiriş Kalitesine Etkisi

Selahattin Düzbasan, Süleyman Uluöz, Erol Yakıt, Mustafa Camcıoğlu

İnce Agregalarda Yapılan Metilen Mavisi ve Kum Eşdeğerliği Deney Sonuçlarının Beton Özelliklerine ve Maliyetine Etkisi

Hakan Özbebek, Hasan Açık 

Geri Dönüşüm Ünitesi Sularının Beton Karma Suyu Olarak Kullanımı

A. Aslı Özbora, Ziya Yüceer, Ayşegül Bekler, Teoman Erenoğlu, Muhittin Tarhan

Vişne Çürüğü Mermer Tozu Katkılı Betonun Basınç Dayanımına Donma  Çözülme Etkisinin Belirlenmesi

Murat Şahin, Harun Tanyıldızı

Mineral Katkılı Betonların Donma Çözülme Etkisi Altındaki Davranışının İncelenmesi

Mücteba Uysal

Hazır Beton Sektöründe İş Güvenliği: Hollanda ve Türkiye’nin Kıyaslanması

Özge Akboğa, Selim Baradan

Yeşil Binalar ve Beton 

Berrin Şahin Diri, Cüneyt  Diri

Hazır Beton Sektöründe Kullanılan Silobasların İş Sağlığı ve Güvenliği Bakımından Önemi

Özge Kocakula, Hatice Gözmeral

Katkı Tipinin ve Agrega İnce Malzeme Oranının Beton Basınç Dayanımına Etkisi

Zeynep Dizdar, A.Erdem Tandırlı  

Akıllı Dinamik Beton: Yenilikçi Viskozite Düzenleyici Katkı ile KendiliğindenSıkışan Betonlara Yeni Bir Bakış

Emrah Karataş, Gülnihal Aykan, Roberta Magarotto

Yeni Nesil Çevreci Katkılar ile Betonda Yüksek Miktarda Mineral Katkı Kullanımı

Oytun Emre, Oytun Yazan

Yeni Nesil Priz Hızlandırıcı ile Üretilmiş Yüksek Erken Dayanımlı Betonların Özellikleri

Osman Tezel, İnan Bektaş, İsmail Gökalp, Muhittin Tarhan

Kolemanit ve Üleksitin Çimentoda Kullanılabilirliğinin Araştırılması

İlker Ustabaş

Farklı Çimento Tipleri ve Mineral Katkılar ile Üretilen Hazır Betonların Mekanik ve Durabilite Özellikleri 

Nevzat Uluöz, Hakan Özbebek, Mete Arslan, Hasan Açık

Yüksek Dayanım ve Yüksek Performanslı Betonlarda Yüksek Fırın Cürufu Kullanımı

Özgür Okyay, Yılmaz Akkaya

Yatayda 1500 Metre Pompalanabilir Beton Uygulaması

Tolga Ilıca, Emre Akıncı, Erhan Talu, Cemal Yılmaz

Bir Karayolu Köprüsünün Olgunluk Derecesi ve Isı Gelişim Özellikleri ile  Kür Yönteminin Belirlenmesi

C. Utkan Çorbacıoğlu, Yılmaz Akkaya, M. Tahir Turgut, Ahmet Gökçe

Boyabat Baraji ve Hes Projesi Kütle Betonu Karışım Bileşenleri ve Tasarımı

Ali Doğan, Soner Batur, A. Eylem Özer, Serdar Dingil, Ziya Geçmez

Kendiliğinden Yerleşen Beton Uygulamaları

İsmail Gökalp, Ahmet Ördek, Mehmet Özen, Hakan Ekim

Uçucu Kül ve Silis Dumanının Gazbeton Üretiminde Kullanılabilirliğinin Araştırılması

Osman Ünal, İsmail Demir, Kadir Güçlüer, Adnan Aker, M. Serhat Başpınar

Kırmızı Çamurun Renkli Beton Üretiminde Pigment Olarak Kullanımı

Yasemin Kılıç, Esin Günay, Mustafa Kara, E. Giray Arslan, Naci Yılmaz, Müzeyyen Marşoğlu

Betonarme Yapılar İçin Beyaz Çimentolu Hazır Betonun Tasarım ve Üretimi

Mete Arslan, Hakan Özbebek, Hasan Açık

Kendi Kendini Temizleyen Betonlar

F.Şebnem Kuloğlu Yüksel, Mustafa E. Karagüler

Betonarme Yapılarda Liflerin Donatı Korozyonuna ve Ömür Döngüsüne Etkisi

Tayfun Altuğ  Söylev, Turan Özturan

Çimento Esaslı Malzemelerde Kısıtlanmış Rötre ve Durabilite İlişkisinin İncelenmesinde Kullanılan Deneysel Yöntemler

M.Serkan Yatağan, Mustafa E. Karagüler

Farklı Oranlarda Mineral Katkı ve Agreganın Alkali Silika Reaksiyonu Üzerine Etkisi

Cenk Kılınç, Seyhan Satılmış, Tümer Akakın

Farklı Sıcaklıkta Magnezyum Sülfata Maruz Harçlarda Yeni Madde Oluşumu

İlker Ustabaş, Şakir Erdoğdu

Çimento Hamurunun Priz Süresi ve Genleşmesine Mineral ve Kimyasal Katkıların Etkisi

Tayfun Uygunoğlu, İlker Bekir Topçu

Uçucu Külle Üretilen Gazbetona Perlit Etkisinin Araştırılması

İsmail Demir, Serhat Başpınar, Osman Ünal, Gökhan Görhan, Erhan Kahraman, Adnan Aker, Kadir Güçlüer

The Effects of Polypropylene Fibers on The Energy-Absorption Capabilities of Reinforced Concrete Beams

Naser  Kabashi,  Shiqeri Dermaku, Cene Krasniqi

Compression Tests on Mix-Designed HRC and HSFRC Specimens Performed With Volcanic Aggregate

Laura Anania, Antonio Badalà, Giuseppe D’Agata

Feldspat , Mika ve Kil Minerallerinin Harç Basınç Dayanımına Etkisi

Selahattin Hasdemir, Atiye Tuğrul

Betonda Toplam Performans Kontrolünde Agrega ve Çimento Kökenli Problemlerin Teknolojik Kimyasal Katkılarla Çözümü

Gülnihal Aykan, Emrah Karataş, Roberta Magarotto

Bir Taşocağında En Uygun Ürün Karışımının Doğrusal Programlama ile Belirlenmesi

Ataç Başçetin, Deniz Adıgüzel