Beton 2008 Kongresi Bildirileri

BİLDİRİ ADI

YAZARLAR

Türkiye’de Hazır Beton Sektörü ve Gelişmeler

Ferruh Karakule, Tümer Akakın, Yasin Engin

Türkiye’de Hazır Beton'da Kalite Denetimi ve Belgelendirme

M.Hulusi Özkul, Selçuk Uçar, Çağlar Şaşmaz

Sodyum ve Magnezyum Sülfata Maruz Mineral Katkılı Betonların Performansı

İlker Ustabaş, Şakir Erdoğdu

Adapazarı Bölgesindeki Doğal Agregaların Alkali Agrega Reaksiyonunun İncelenmesi

Metin İpek, Kemalettin Yılmaz, Merve Gün

Experimental Determination of Concrete Hydraulic Permeability

Mohammad Haji Sotoudeh, Mohammad Mehdi Khodparast, Mostafa Jalal

Betonda Farklı Çimento Kullanımının Klor Geçirimliliğine Etkisi

Tolga Ilıca, Hasan Yıldırım

Influence of The Geometry on The Effectiveness of Confinement Using CFR

Youcef Si Youcef, Sofiane Amziane, Mohamed Chemrouk

Flowability of Fiber Reinforced Concrete and Its Effect on Their Mechanical Properties

Bensaid Boulekbache, Sofiane Amziane, Mohamed Chemrouk

Çelik Tel Donatılı Ultra Yüksek Performanslı Betonların Mekanik Davranışı

Can Arda Kiremitçi, Mehmet Ali Taşdemir, Giray Arslan, Fatih Özalp, Teoman Erenoğlu

Prediction of The Water Demand and Consistency of Ready Mixed Concrete

Peter Minne, Kevin Verstraeten, Robby Caspeele, Geert De Schutter

Agreganın; Betonun İlk ve Nihai Performansına Etkisi, Agrega Kaynaklarının Stabilitesi, Agrega Kaynaklarının Kalite Sürekliliği

Gülnihal Aykan, Okan Duyar

Physical, Mechanical and Durability of Dunes and Mortar in The Region of Laghouat – Algeria

Lakhdar Azzouz, B. Benabed, A.S.E. Belaidi, B. Menadi

İstanbul’un Anadolu Yakasındaki Kumtaşlarının Beton Üretiminde Kullanılabilirlikleri

Atiye Tuğrul, Gülenden Kara, Ömer Ündül, Murat Yılmaz, Mehmet Buldum

Yüksek Dayanımlı Betonun İçsel Kürlemesinde Agrega Dağılımı

Burcu Akçay, Mehmet Ali Taşdemir

Yüksek Performanslı Betonların Rötre ve Hidratasyon Derecesine Doygun Hafif Agrega Kullanımının Etkisi

Metin Davraz, Lütfullah Gündüz, Tülin Durmuş

Uçucu Küllerin Hafif Beton Agregası Olarak Kullanılmak Üzere Pelletlenmesi

Tuya Lkhagva, Emek Möröydor Derun, Nurcan Tuğrul, Sabriye Pişkin

Farklı Hafif Uçucu Kül Agregaları ile Üretilen Taşıyıcı Hafif Betonların Mekanik Özelliklerinin İncelenmesi

Niyazi Uğur Koçkal, Turan Özturan

Normal ve Yüksek Dayanımlı Betonların Mekanik Davranışına Lif Etkisi

Deniz Sanem Sarı, Mehmet Ali Taşdemir, Cengiz Şengül, İsmail Gökalp, Hakan Ekim, Mehmet Yerlikaya

Computerizing Concrete Proportioning – A Multivariable Analysis Approach

Dag Vollset

Properties of Constituent Materials and Mix Design of High Performance Concrete

Naser Kabashi, Cene Krasniqi

Quality Inspection and Optimization of Concrete Production by Means of CUSUM Techniques

Robby Caspeele, Geert De Schutter, Luc Taerwe, Peter Mine, Kevin Verstraeten 

Yüksek Oranda Uçucu Kül İçeren Betonların Özelikleri

Ali Uğurlu, Ö.Fatih Eser

Beton Yollarda Enine Yivlemenin Sürtünmeye ve Basınç Dayanımına Etkisi

Zeki Karaca, Erhan Burak Pancar, Vefa Akpınar

Rijit Demiryolu Üstyapısında Beton Kullanımı

Zübeyde Öztürk, Veysel Arlı

Bir Saha Beton Uygulaması: Vakumlu Beton

Hakan Bolat, Mustafa Çullu, İlker Tekin

Rize-Artvin Köy Yollarında Beton Yol Uygulaması

Mehmet Selçuk Güner, Veli Süme, Mehmet Sarıbıyık

Silindir ile Sıkıştırılabilen Geridönüşümden Elde Edilmiş Çelik Lif Donatılı Beton Yollar: Ecolanes Projesi

Mustafa Ünlü, Gülbahar Budak

Karma Lif İçeren Çimento Esaslı Kompozitlerin Mekanik Davranışı

Murat Aral, Özkan Şengül, Canan Taşdemir

Uçucu Kül Katkılı Kendiliğinden Yerleşen Betonda Rötre ve Rötre Çatlaklarının İncelenmesi

Serhan Ulukaya, Yılmaz Akkaya

Reaktif Pudra Betonlarında, Karışım, Tel İçeriği ve Kür Koşullarının Optimizasyonu

Metin İpek, Kemalettin Yılmaz

Kendiliğinden Yerleşen Betonlarda Çelik ve Polipropilen Lif Kullanımının Akışkanlık Parametreleri ve Basınç Dayanımına Etkisi

Serkan Subaşı, Ercan Özgan, Metin Mevlüt Uzunoğlu, Mustafa Çullu, İlker Tekin

Çimento Esaslı Ultra Yüksek Dayanımlı Kompozitlerde Bileşim Parametrelerinin Basınç Dayanımına Etkisi

Mustafa Erdoğan, Serpil Ulu, Hilmi Aytaç, Mehmet Yurdagül

Çelik Tel Donatılı Beton ve Uygulamaları

Mehmet Yerlikaya

Günde 3 Kez C 50/60 Segment Üretimi

Mehmet Mutlu, Cemal Yılmaz, Erhan Talu

Taşıyıcı Hafif Betonun Basınç Dayanımına ve Ultrasonik Ses Geçirgenliği Özelliğine Kür Şartlarının Etkisi

Ahmet Coşkun, Harun Tanyıldızı, Mehmet Tuğal

Agrega Kırma Yöntemi ve Beton Performansı İlişkisi

Ali Topal, Selçuk Türkel, Bülent Baradan

Uçucu Kül Ve Yüksek Fırın Cürufu Katkılı Kilitli Beton Parke Bloklarının (KBPB) Farklı Kürlerde Dayanım, Sertlik ve Aşınma Özellikleri

Ümit Atıcı,  Adem Ersoy

Yerinde Döküm Yöntemleriyle Yapılan Betonarme Binalarda Kullanılan Kalıp Sistemlerinin Mimariye Etkisi

Ali Türkmen, Berrin Şahin

Uçucu Küllü Betonlarda Su/Çimento Oranının Dayanıma Etkisi

M. Hulusi Özkul, Bekir Pekmezci

Yatağan ve Soma Termik Santralleri Uçucu Küllerinin Çimento Genleşmesine ve Mekanik Özelliklerine Etkisi

Mustafa Çullu, Hakan Bolat, Serkan Subaşı, İlker Tekin

Uçucu Kül Katkı Miktarının Beton İşlenebilirliği ve Sertleşme Sürelerine Olan Etkisi

Serkan Subaşı, Tuncay Kap, Ahmet Beycioğlu, Mustafa Çullu

Farklı Uçucu Küller İçeren  Betonların Performanslarının İncelenmesi ve Performansta Katkı Tipinin Etkisi

Okan Duyar, Engin Demir, Selim Yücel, Mert Altıok

Pumping Concrete to 601 Meters in a Single Lift

James Aldred

Shear Behavior of Reinforced High Performance Concrete Beams Without Transverse Stirrups

M. Hamrat, S. Amziane, M. Chemrouk

Marmaray Projesi Batırma Tüp Tünel İnşaatı

Serap Erdoğdu, Turgut Gençoğlu, Ayşe İsmet Erdemci

Açık Deniz Ve Kıyı Yapıları İnşaatlarında Kullanılan Betonun Tasarımı ve Dürabilite Özellikleri

Nevzat Uluöz, Hakan Özbebek, Mete Arslan

Naftalin Sülfonat Esaslı Süperakışkanlaştırıcıların Çimento Hamurunun Başlangıç Akışkanlığı Üzerine Etkisi

Ahmet Hilmi Aytaç, Serdar Aydın, Kambiz Ramyar

Polikarboksilat Esaslı Kimyasal Katkıların Betonda Çok Amaçlı Kullanımı

A.Raif Sağlam, Nazmiye Parlak, M. Hulusi Özkul

Taze Betonun Reolojik Özellikleri

Gamze Erzengin, Emin Arca, Meral Arca, Ömer Utku Erzengin

Kendiliğinden Yerleşen Harçların Eşik Kayma Gerilmelerinin Bulanık Mantık Yaklaşımıyla Tahmini

İlker Bekir Topçu, Tayfun Uygunoğlu

Yüksek Fırın Cürufu İçeren Çimentoların Üretimi ve Özel Beton Uygulamaları

Kadir Bayburtlu, A.Sait Bayoğlu, Selahattin Hasdemir, Bora Yağlı

Hazır Betonda Cüruflu Çimento Kullanımı

Nevzat Uluöz, Halil Sarıcaoğlu, Hakan Özbebek, Hasan Açık

Yüksek Fırın Cürufu ve Bazaltik Pomza Katkılı Betonların Durabilite Özellikleri

Hanifi Binici, Hasan Kaplan, Hüseyin Temiz, Ela Bahşude Görür

Yüksek Fırın Cürufu İçeren Harçların Özellikleri

Cahit Bilim, Cengiz D. Atiş

Agrega Türünün Yüksek Dayanımlı Kendiliğinden Yerleşen Betonların
Mekanik Özeliklerine Etkisi

Hasan Yıldırım, Aydın Karadağ, Hakan Nuri Atahan

Çimento Esaslı Malzemelerin Tek Eksenli Yük Altındaki Davranışının Mezo Düzey Modellenmesi

Abdulkadir Cüneyt Aydın, Burhan Uzbaş

Farklı Mineralojik Yapıya Sahip Agregaların Sertleşmiş Betonun Fiziksel Özelliklerine Etkisi

İlhami Demir, M.Mustafa Önal

Cam Tozu, Cüruf ve Zeolit ile Üretilen  ve Perlit Agregası İçeren Harçların Isı İletkenliği ve Mukavemetleri

İbrahim Türkmen, Satuk Buğra Fındık, Ahmet Ferhat Bingöl

Ankara'daki Hazır Beton Tesislerin Teknik Personelinin Eğitim Düzeyleri

Emre Sancak, Ahmet Gökdemir

Ankara – İstanbul Demiryolu Hızlı Tren Projesi Kapsamında Bulunan Sakarya Nehri Üzerinde Yapılan V4 Viyadüğünde Kullanılan Öngermeli Kirişlerin Üretimi ve  Kalitesi

Selahattin Düzbasan, Süleyman Uluöz, Erol Yakıt, Mustafa Camcıoğlu

Hematit Agregalı Betonun Radyasyon Önlemede Kullanımın Araştırılması

Mümin Filiz, Osman Gençel, Cengiz Özel, Emre Sancak

Poliakrilonitril Lifinin Betonda Kullanımının Araştırılması

Yüksel Esen, Berivan Yılmazer

Properties and Durability of Repair Material of Damaged Structures In Hot Environment

A.S.E. Belaidi, Lakhdar.Azzouz, S. Kenai, B. Benabed, B. Menadi

Performance of Strengthened Beam-Column Joint by Hybrid FRP Laminates

N. Attari, S. Amziane, M. Chemrouk

Kendiliğinden Yerleşen Beton ve Yapı Güçlendirme İşlerinde Örnek Bir Uygulama

Bilal Apakhan, Tahir Turgut

Çankırı Karatekin Üniversite Binasında Yapılan Güçlendirme Çalışması 

Selahattin Düzbasan, Süleyman Uluöz, Erol Yakıt