Beton 2004 Kongresi Bildirileri

BİLDİRİ ADI

YAZARLAR

Alkali Agrega Reaksiyonu Yönünden Zararlı Olan Bir Ocağın İyileştirilmesi

Hamdi Şen, İsmail Aşık, Elif Bayrak, Yavuz Ergintav, Ali Ünsal, Ebru Şentürk

Çelik-Beton Arayüz Kalitesinin İncelenmesi

Tayfun Altuğ Söylev

Üretim ve Uygulamada Basınç Dayanımına Etki Eden Faktörler

M. Mehmet Şendoğan, Murat Bozdağ, Kadri Şendur

Kuzey Afrikadaki Bir Betonarme Deniz Yapısındaki Hasarların Hazır Betonla Onarımı

Necat Cilasun, Cengiz Koca, Ayhan Taşkıran

Yapılarda Deprem Analizi Yapmak İçin Kullanılan Değişik Hesap Metodları

Zeynep Fırat Alemdar

1502 Tipi Afet Konutunun Nonlineer Statik İtme Analizi ve Deprem Hasarının Karşılaştırılması

Fikret Kuran, Nejat Bayülke, Cahit Kocaman

Çeşitli Sınıflardaki Beton Dayanımlarının Yapı Maliyetine Etkisi

Ömer Özkan

Lastik Agregalı Harçlarda Deniz Suyu Etkisi

İlker Bekir Topçu, Abdullah Demir

Yeni Nesil Yüksek Akışkanlaştırıcı Katkı Maddeleri İle Yüksek Hacimde Uçucu Kül İçeren Kendiliğinden Yerleşen Beton

Mustafa Şahmaran , İsmail Özgür Yaman , Mustafa Tokyay

Gazbeton Bloklarla Örülmüş Duvarların Mekanik Davranışı

Ziyafeddin Babayev, İbrahim Murat

Kendiliğinden Yerleşen Betonların Mekanik Özellikleri

Burak Felekoğlu, Bülent Baradan

Türkiye ve Dünyada Kendiliğinden Yerleşen Beton Uygulamaları

Hakan Gürdal, Ziya Yüceer

Stiropor Hafif Agregalı Beton

Reşat Sönmez, Hakan Ekim, Mahmut Demir

Doğal Amorf Silikanın Alkali Silika Reaksiyonu Gelişimine Etkisi

Metin Davraz, Lütfullah Gündüz

Taban Külü ve Doğal Zeolitin Puzolanik Çimentoda Katkı Olarak Kullanımı

Kemalettin Yılmaz, Fethullah Canpolat , Hasan Arman

Farklı Uçucu Kül İkamelerinin Taze ve Sertleşmiş Beton Özelliklerine Etkileri ve k-Eşdeğerlik Katsayıları

A. Erdem Tandırlı

Zeolitik Tüflerin Çimento Katkı Maddesi Olarak Değerlendirilmesi

Arzu Okucu

Silis Dumanlı Betonlarda Donma-Çözülme Etkisinin İncelenmesi

İlker Bekir Topçu, Mehmet Canbaz

Süper Akışkanlaştırıcı Katkının Betonun Su İhtiyacına ve Basınç Dayanımına Etkisi

Kambiz Ramyar, Gözde İnan, O. Emre Köseoğlu

Uçucu Küllü Betonların Donma-Çözülmeye Karşı Dayanıklılığının Araştırılması

Osman Ünal , Tayfun Uygunoğlu

Uçucu Kül ve Yüksek Fırın Cürufunun Süper Akışkanlaştırıcı Katkılı Beton Özelliklerine Etkisi

Hasbi Yaprak, Osman Şimşek , H. Yılmaz Aruntaş

C Tipi Uçucu Kül Katkılı Betonların Bazı Fiziksel, Mekanik ve Durabilite Özelliklerinin Araştırılması

Hüseyin Yiğiter, Serdar Aydın , Halit Yazıcı , Bülent Baradan

Metilen Mavisi Deney Sonuçlarının Beton Basınç Dayanımlarına Etkisi

Selahattin Hasdemir

Brüt Betonun Mimaride Kullanımı

Nihan Engin, Nilhan Vural

Çimento Esaslı Malzemelerin Mekan Oluşturulmasında Kullanım Yerlerinin Analizi

Nihal Arıoğlu , Seden Acun, Erol Gürdal

Hazır Beyaz Beton ve Uygulamaları

Önder Kırca, Mehmet Şahin

Renklendirici Katkıların Mimari Beton Özelliklerine Etkisi

Mustafa Karagüler, Fatih Terzi, Şebnem Kuloğlu

Hazır Beton Sektöründe İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Uygulaması

Muzaffer Selvi, Fezal Tuncer Karakadıoğlu

Hazır Beton Sektöründe ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Uygulaması

Fezal Tuncer Karakadıoğlu, Muzaffer Selvi

Hızlandırılmış Kür Uygulaması Açısından Bir Hazır Beton Tesisi Performansına İlişkin İstatistiksel Değerlendirme

Ebru Şentürk, Şakir Erdoğdu

Kuru Sistem Hazır Beton Üretiminde

Latif Öztürk, Mehmet Özyiğitoğlu, Cumali Çelebi

Farklı Kür Koşulları Altındaki Betonarme Yapı Elemanlarının Basınç Dayanımı Tespitinde, Standart Numuneler ve Farklı Boyutlardaki Karot Numuneleri Arasındaki İlişkiler

İrfan Kadiroğlu, Selçuk Erbakan

TS EN 206-1 İle TS 500 ve TS 11222 Standartlarının Beton Açısından Değerlendirilmesi

Selçuk Türkel, Kamile Tosun

Beton Santralleri İçin Mobil İletişim Teknolojisi

Ahmet Çakmakoğlu, Osman Murat Tanrıverdi

Hazır Betonda Kalite Güvence Sistemi

M. Hulusi Özkul, Tümer Akakın

Kalsiyum Alüminatlı Çimentonun Refrakter Olarak Kullanılması

Mehmet Erdinç, Kamuran Arı, Tefaruk Haktanır

Kendiliğinden Yerleşen Normal Dayanımlı Hafif Beton Üzerine Deneysel Bir Çalışma

İrfan Kadiroğlu

Onarım ve Güçlendirme Uygulama Örnekleri

Ali Dora Yılmaz

Hazır Betonda Tekrarlı Dozaj Katkı Kullanımı – Performans ve Uygulama Sorunları

Songül Güneş, Erbil Öztekin

Kendiliğinden Yerleşen Beton Deney Metodları Ve Uygulama Örnekleri

Gülnihal Aykan, Gürbüz Gürol, Osman Onurtezel, Ziya Yüceer

Hazır Yaş Sıvanın (Harçlarının) Üretimi,Kalite Kontrolu ve Deneysel Çalışması

Songül Güneş, Gülnihal Aykan, Mehmet Şendoğan, Ender Gerin

Mimarlık Ve Estetik Betonun Estetiği

Sercan Özgencil Yıldırım

Beton Borulara Çelik Lif Katkısının Mekanik Özelliklere Etkisi

Tefaruk Haktanir, Okan Karahan, Kamuran Arı, Fatih Altun

Hazır Betonla Yapımda Nitelik Yönetimi

Abdurrahman Güner, Huzur Deveci

Türk Çevre Mevzuatı ve Çevre Politikaları İle Beton Sektörünün Etkileşimi

Şafak Özsoy

Bingöl Yatılı Bölge İlköğretim Okulunun Deprem Güvenliği

Zekai Celep

Beton Yolların Yüzey Özelliği Ve Etkileri

Güven Öztaş, Murat Ergün

Karayollarında Hazır Beton

Emine Ağar, Şükriye İyinam

Türkiye’de Yeni Çimento Standardlarına Geçiş

Asım Yeğinobalı

Kendiliğinden Yerleşen Düşük Dayanımlı Akışkan Dolgu

Nihat Girit, Franci Gianetti

Kırma Agregadaki Taş Unu ve Kil Miktarının Beton Kalitesine Etkisi

Süleyman Uluöz, Erol Yakıt, Selahattin Düzbasan

Betonarme – Öngermeli Beton Taşıyıcı Sistemlerde Beton Kalitesi Yükseltilmesi Olayının Ekonomik Boyutu

Erhan Karaesmen, Coşkun Erkay, Dilek Yıldız, Ömer Arıöz, Murat Nalçacı

Tekrarlı Vibrasyonun Beton Kalitesindeki Önemi

Kemalettin Yılmaz, Hasan Arman

Hazır Beton Üretiminin "Çevresel Etkiler" Açısından Değerlendirilmesi

Nilay Coşgun, Tülay Esin

Atık Çamur Ve Silis Dumanının Çimentoların Basınç Dayanımları Üzerine Etkileri

Özlem Çelik, Sabriye Pişkin, Yusuf Ziya Alp, Erdem Damcı, İffet Yakar Elbeyli

Uçucu Kül, Silis Dumanı ve Atık Çamur Katkılarının Çimento Dayanımlarına Etkileri

Özlem Çelik

Kum Eşdeğerliği Deneyinin Beton Performansı Üzerine Etkisinin İncelenmesi

Dilek Eryurtlu, Mehmet Işık, Erbil Öztekin

Betonda Nitelik - Sertleşme Deneyleri Mukavemet Sonuçlarının Karşılaştırılması

Dilek Eryurtlu, Mehmet Işık, Mehmet Uyan

Kendiliğinden Yerleşen Beton ve Katkı-Çimento Uyumu

Ali Raif Sağlam,, Nazmiye Parlak, Ü. Anıl Doğan, M. Hulusi Özkul

Hazır Beton Tesisleri İle Yapı Denetim Laboratuarları Arasında Dayanım İkilemi: Örnek Vakalar Ve Öneriler

Erbil Öztekin, N.Tamer Sağır

Türkiye’de Akreditasyon ve Belgelendirme

Atakan Baştürk

Türkiye’de ve Dünyada Hazır Beton Sektörü

Ferruh Karakule, Tümer Akakın, Selçuk Uçar

Baskı Betonlarının Özelikleri

Canan Taşdemir, Özkan Şengül, Gülenden Kara, Mehmet Aslan, Cüneyt Ertuğrul

Challenges in Designing Concrete Durability: A Sustainable Approach

R K Dhir, M J McCarthy, M D Newlands 

Durability Of Concrete And Service Life Of Structures: Two Solvable Problems

Franco Massazza

Carbonation Resistance Of Concrete: A Probabilistic Approach

M D Newlands, M R Jones, A M O Abbas

Betonun Performansa Göre Tasarımında Yeni Gelişmeler

Mehmet Ali Taşdemir, Fikret Bayramov, A. Necip Kocatürk, Mehmet Yerlikaya

Betonarme Yapıların Deprem Davranışı İle İlgili Bir İrdeleme

Uğur Ersoy